لایه‌نشانی دورانی – Spin Coater –

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد محصول:: LND-01

روشی رایج، در علوم و مهندسی، برای نشاندن لایه‌های نازک و یکنواخت مواد بر روی یک زیرساخت مسطح است.

مقایسه

توضیحات

روشی رایج، در علوم و مهندسی، برای نشاندن لایه‌های نازک و یکنواخت مواد بر روی یک زیرساخت مسطح است.

X