تعیین مقاومت سایشی سنگدانه به روش لس آنجلس (بالمیل)

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعیین مقاومت سایشی سنگدانه به روش لس آنجلس

موجود

مقایسه

توضیحات

مطابق متن صریح استاندارد ایران، هدف از تدوین استاندارد شماره ۴۴۸، تعیین روشی برای آزمون سنگدانه درشت با اندازه کوچکتر از ۳۷ میلی متر از نظر مقاومت در برابر سایش و ضربه با استفاده از دستگاه لس آنجلس است.

یادآوری : روش تست برای سنگدانه های درشت تر از ۱۹ میلی متر در استاندارد ملی ایران شماره ۸۴۴۷ ارائه شده است. بنابراین سنگدانه های درشت با بزرگترین اندازه بین ۱۹ و ۳۷.۵ میلی متر می توانند با استاندارد ملی ایران شماره ۸۴۴۷ یا این استاندارد شوند.

این امتحان، به طور گسترده به عنوان یک شاخص کیفیت نسبی سایش مصالح یا مرغوبیت منابع متفاوت از سنگدانه هایی که دارای ترکیبات کانی شناسی مشابه هستند، به کار گرفته میشود. نتایج این تست به طور خودکار اجازه مقایسه معتبر بین منابعی که از نظر منشا، ترکیب یا ساختار تفاوت دارند را نمی دهد.

تعیین محدوده و ویژگی های شاخص این تست، باید با توجه به انواع سنگدانه های در دسترس و سابقه عملکردشان برای مقاصد ویژه در نظر گرفته شود.

 

این استاندارد یک معیاری از تعیین مقاومت سنگدانه معدنی با دانه بندی استاندارد در برابر ترکیبی از عوامل سایش با فرسایش، ضربه و آسیاب شدگی در یک جام فولادی گردان با تعداد مشخصی از گوی های فولادی است، که تعداد گوی ها به دانه بندی آزمونه بستگی دارد.

مطابق تصویر بالا بر اثر چرخش جام، نمونه و گوی ها به وسیله لبه های فولادی بالا برده شده و با سقوط به سمت مخالف، ضربه ای با اثر خردکنندگی به وجود می آید، سپس محتویات درون استوانه به همراه عمل چرخش، ضربه و کوبش می غلطند تا این که لبه ها، گوی های فلزی و مصالح را بالا برده و چرخه دوباره تکرار شود.

به طور کلی در تست لس آنجلس ، بعد از تعداد چرخش معین، که در استاندارد آمده است، محتویات جام را خالی کرده و بخش سنگدانه را برای تعیین افت وزنی مصالح، الک می کنند.

X