میز لرزه یک جهته

۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

یک جهته

حداکثر بار مرده 1 تن

حداکثر شتاب 20 متر بر مجذور ثانیه

حداکثر سرعت 40 میلیمتر بر ثانیه

مقایسه
دسته بندی ها: ,

توضیحات

در مراکز تحقیقاتی مرتبط با زلزله و سازه، میز لرزه کاربرد خود را بصورتی نشان می دهد که امکان بنا کردن یک ساختمان در «مقیاس واقعی و یا کوچک شده» بر روی میز زلزله وجود داشته و در زیر صفحه اصلی میز زلزله جک های هیدرولیکی قرار دارد که لرزش هایی مشابه لرزشهای زمین، به میز و ساختمان واقع بر روی آن وارد می کنند. این میزها امکان مشاهده رفتار دینامیکی سازه را برای محققین فراهم می کنند . دستگاه به نحوی عمل می نماید که تکانهای میز زلزله به نحوی باشد که حرکات زمین را در طول یک زلزله واقعی مشابه سازی کند.

X