سرعت سنج گلوله

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اندازه گیری سرعت و زاویه خروج گلوله از نمونه تا حداکثر 1000 متر در ثانیه

مقایسه

توضیحات

اندازه گیری سرعت و زاویه خروج گلوله از نمونه تا حداکثر ۱۰۰۰ متر در ثانیه

X