سامانه مانیتورینگ و کنترل دما و رطوبت گلخانه

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد محصول:: gol-01

مخاطب اصلی این محصول، گلخانه ها، مراکز تحقیقات کشاورزی و پرورش قارچ و سبزی جات می باشند.

مقایسه

توضیحات

همواره رویت و حتی کنترل دمای گلخانه ها از جمله مسائلی است که صاحبان این مشاغل را به دلیل حساسیت بالا دچار مشکل می کند . در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این مشکل دو چندان شده و مانیتور کردن دما و رطوبت و صبت داده های آن از اهمیت دوچندان برخوردار می شود. مشتری اصلی این محصول، گلخانه ها، مراکز تحقیقات کشاورزی و پرورش قارچ و سبزی جات می باشند.

X