تزریق خودکار co2

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برخی از بیماران برای عکسبرداری به دلیل وجود حساسیت به مواد آشکارساز عادی نیاز به تزریف دی اکسید کربی دارند، این دستگاه این تزریق مهم را با دقت بالایی انجام می دهند.

موجود در انبار

مقایسه

توضیحات

برخی از بیماران برای عکسبرداری به دلیل وجود حساسیت به مواد آشکارساز عادی نیاز به تزریف دی اکسید کربی دارند، این دستگاه این تزریق مهم را با دقت بالایی انجام می دهند.

X